Nowenna przed 8 grudnia

Nowenna

Zbliża się uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którą w Ruchu Światło-Życie zawsze obchodzimy jako święto patronalne. W roku przeżywanym pod hasłem "Młodzi w Kościele", szczególnie zachęcam do podjęcia przed tym dniem nowenny modlitewnej pełnej wdzięczności i zanoszonej w dwóch intencjach, które podejmujemy w obecnym roku formacyjnym.
Nowenna rozpoczyna się 29 listopada.

Teksty pomocnicze na poszczególne dni znajdziemy poniżej.

Intencje modlitewne Ruchu w naszej diecezji w roku formacyjnym 2019/2020 są następujące:

  1. Aby Duch Święty, który prowadzi V Synod Diecezji Tarnowskiej sprawił, że wspólnoty dziecięce i młodzieżowe Ruchu Światło-Życie powstaną i będą się rozwijać w każdej parafii naszej diecezji, a księża proboszczowie i wikariusze, poznawszy wartość charyzmatu Ruchu, będą gorliwymi moderatorami tych wspólnot!
  2. Aby nasz Dom Rekolekcyjny EFEZ w Czchowie i Dom Rekolekcyjny w Szczawnicy były otoczone troską całej diecezjalnej wspólnoty Ruchu; aby te miejsca stawały się ogniskami formacji ku dojrzałości chrześcijańskiej i diakonii dla wielu Oazowiczów: od dzieci do dorosłych, a także dla wszystkich, którzy tam będą chcieli słuchać Pana, wzrastać w mocy Ducha Świętego i stawać się jak czcigodny sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki!

Niepokalana, Matko Boża Wniebowzięta z Efezu, módl się za nami!

Warto się pomodlić:

 

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Hymn (odmawiany/śpiewany w każdym dniu nowenny)

Tota púlchra es, María,
et mácula (originális) non est in te.
Tu glória Jerúsalem,
Tu laetítia Israel,
Tu honorificéntia pópuli nóstri, Alleluja.

Cała piękna jesteś, Maryjo,
i zmazy (pierworodnej) nie ma w Tobie.
Tyś chwałą Jeruzalem,
Tyś weselem Izraela,
Tyś chlubą ludu naszego. Alleluja.

tłumaczenie za Mszałem Rzymskim

Modlitwa św. Maksymiliana M. Kolbe „O królowanie Maryi"
(odmawiana w każdym dniu nowenny)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi - kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej - bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej.

Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królową i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia.

O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen.

Rozważanie-postanowienie na poszczególne dni – patrz niżej

Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny):

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.


Dzień I - 29 listopada

Tota púlchra... (Cała piękna...)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie
Aby zrozumieć, kim jest Niepokalana, koniecznie muszę uznać swą nicość, zdobyć się na pokorną modlitwę, by uzyskać łaskę poznania Jej, i starać się samemu doświadczyć na sobie Jej dobroci i potęgi.

O Maryjo bez grzechu poczęta...


Dzień II - 30 listopada

Tota púlchra... (Cała piękna...)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie
Moje akty miłości oddaję Niepokalanej; nie tak, jak wręcza się przedmiot zwyczajnemu pośrednikowi, ale na własność, bo rozumiem, że Niepokalana składa je Jezusowi jako swe własne, więc bez zmazy, niepokalane, a On - Ojcu. W ten sposób staję się coraz bardziej Niepokalanej, jak Niepokalana jest Jezusa, a Jezus - Ojca.

O Maryjo bez grzechu poczęta...


Dzień III - 1 grudnia

Tota púlchra... (Cała piękna...)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie
Ileż we wnętrzu mej duszy działania Niepokalanej od zarania mego życia aż do chwili obecnej, ile zadatku Jej dobrodziejstw na przyszłość. Są to tajemnice mej własnej duszy. Wszelka otrzymana łaska w każdym dniu, godzinie i chwili życia mego, to łaska spływająca z Jej macierzyńskiego, miłującego mnie Serca.

O Maryjo bez grzechu poczęta...


Dzień IV - 2 grudnia

Tota púlchra... (Cała piękna...)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie
Będę się starał tak żyć, by z każdym dniem, z każdą chwilą stawać się coraz bardziej Niepokalanej, coraz doskonalej wypełniać Jej wolę.

O Maryjo bez grzechu poczęta...


Dzień V - 3 grudnia

Tota púlchra... (Cała piękna...)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie
Będę miłował Niepokalaną ofiarnie jak Matkę. Ona mnie miłuje aż do ofiary ze swego Syna; przy Zwiastowaniu przyjęła mnie za dziecko. Ona upodobni mnie do siebie; mam tylko pozwolić Jej, by mnie prowadziła.

O Maryjo bez grzechu poczęta...


Dzień VI - 4 grudnia

Tota púlchra... (Cała piękna...)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie
Starać się będę sumienie swoje coraz czystszym i coraz delikatniejszym czynić, by coraz bardziej upodabniać się do Niej i sprawić Jej przyjemność.

O Maryjo bez grzechu poczęta...


Dzień VII - 5 grudnia

Tota púlchra... (Cała piękna...)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie
Pragnę, by Niepokalana często do mnie zaglądała, by zamieszkała w mej duszy na stałe. Pragnę, by Ona kierowała moimi myślami. Przed Nią otwieram swe serce i Jej oddaję się bez granic.

O Maryjo bez grzechu poczęta...


Dzień VIII - 6 grudnia

Tota púlchra... (Cała piękna...)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie
Aby goręcej ukochać Niepokalaną, będę się starał o Niej myśleć, czytać i rozmawiać. W chwilach zwątpienia, pokusy czy utrapienia będę się do Niej modlić. Ufając Niepokalanej, nie obawiam się niczego, nie cofnę się przed żadnym obowiązkiem, choćby bardzo trudnym.

O Maryjo bez grzechu poczęta...


Dzień IX - 7 grudnia

Tota púlchra... (Cała piękna...)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie
Tobie się oddaję, o Niepokalana. Zechciej przeze mnie działać, by w dzisiejszych czasach rozsiewać szczęście po ziemi i duszom niespokojnym dać odpocznienie w Bogu.

O Maryjo bez grzechu poczęta...


Modlitwa Tota pulchra pochodzi prawdopodobnie z IV w., jest jedną z 5 antyfon do psalmów na uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P., 8 grudnia. Tekst pochodzi częściowo z Pieśni nad Pieśniami (Pnp 4,7) i Księgi Judyty (Jdt, 15,10).

Istnieje wiele muzycznych aranżacji tego hymnu – poniżej prezentujemy trzy wybrane - warto wsłuchać się w śpiew liturgiczny, bo i muzyka pomaga tu modlitewnej medytacji wyśpiewywanej treści:

Na Placu Hiszpańskim w Rzymie, przed statuą Maryi Panny Niepokalanie Poczętej:

Giovanni Pierluigi da Palestrina – „Tota pulchra es":

Grzegorz Gerwazy Gorczycki – „Tota pulchra es, Maria":

 

 

AKT ODDANIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE NIEPOKALANEJ, MATCE KOŚCIOŁA

NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA,
zgromadzeni dzisiaj wspominamy z wdzięcznością
Twoją opiekę nad dziełem Oazy Żywego Kościoła.

WYZNAJEMY, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości
pierwsza Oaza Niepokalanej
oddana pod Twoją szczególną opiekę
rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch Oazy
i wywodzący się z niego Ruch Światło-Życie.

WYZNAJEMY, że Twoja postawa
bezgranicznego, oblubieńczego, oddania się w miłości Chrystusowi
jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w ludzie Bożym.
Ponieważ jesteś Niepokalaną Oblubienicą Słowa,
zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim
w szczytowej godzinie miłości na Krzyżu,
dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła.

WYZNAJEMY także, że zjednoczenie z Tobą
w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi
jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą
żywotności i płodności Kościoła-Matki.
Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem-Matką,
o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą
Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości.

JESTEŚMY PRZEKONANI, że całe dzieło Oazy
opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy i nie ma ono innego celu,
jak wychowywanie swoich uczestników
do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy
posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom.

JESTEŚMY PRZEKONANI, że taka postawa
jest źródłem nowego życia; dlatego słuszne jest,
abyśmy na nowo i bardziej świadomie oddali to dzieło Tobie,
błagając, abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje.

JESTEŚMY PRZEKONANI głęboko,
że o tyle tylko staniemy się „Oazą Żywego Kościoła”,
o ile w zjednoczeniu z Tobą będziemy realizować
postawę służby i oddania się Chrystusowi w Jego Kościele.

PRZYJMIJ więc jako swoją rzecz i własność wszystkich,
którzy oddali swoje życie i wszystkie swe siły
na diakonię Ruchu Światło-Życie.

PRZYJMIJ wszystkich, zwłaszcza moderatorów i animatorów,
którzy pragną służyć w ramach Ruchu
wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła.

PRZYJMIJ wszystkich, którzy na zakończenie pobytu w oazie
oddali w Twoje ręce swoje dobre postanowienia
i udziel im łaski wytrwania.

PRZYJMIJ także jako swoją rzecz i własność
to miejsce, gdzie wszystko ma służyć
dziełu Oazy Żywego Kościoła,
i spraw, aby mogło bez przeszkód
służyć tylko tej sprawie.

NIEPOKALANA, MATKO KOŚCIOŁA,
BĄDŹ RÓWNIEŻ MATKĄ DZIEŁA OAZY I RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE.
Amen.

Temat pracy rocznej

Znak roku 2020 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2018

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”