1% z podatku - podziękowanie i prośba o kontynuację

1 procent

Moi Drodzy!
Jak co roku w okresie składania sprawozdań podatkowych, zachęcam do wykorzystania tej sposobności, aby wesprzeć działalność Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji, przekazując 1% z naszych podatków.
Zgodnie z naszym Statutem, możemy także wesprzeć Ruch poprzez darowiznę na cele kultu religijnego, a przelewając stosowną kwotę bezpośrednio na nasze konto, dokonać później właściwego odliczenia.
Z serca dziękujmy tym, którzy co roku to czynią i tym, którzy do nas dołączą!

1 % podatku

Od kilku lat, dzięki życzliwości Fundacji „Światło-Życie” możemy pozyskiwać 1% z deklaracji podatkowej PIT. Dziękuję wszystkim, którzy w poprzednuch latach przekazali 1% ze swojego podatku na tę Fundację, a za jej pośrednictwem wskazali Oazę tarnowską jako miejsce docelowe wykorzystania tych środków.

Zachęcam, abyśmy nadal podejmowali tę inicjatywę,a także spróbowali ją jeszcze szerzej rozpropagować. Poniżej przypominamy, jak tego dokonać. Sprawmy, aby ten apel nie pozostał bez echa.

Prosimy o wypełnienie deklaracji PIT w następujący sposób:

• w rubryce: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” proszę wpisać:
Numer KRS: 0000071891
Wnioskowana kwota: ..... zł ..... gr

• W rubryce: „Informacje uzupełniające”:

- można podać: „Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem”, jeśli mają być one przekazane Fundacji

- koniecznie w rubryce: „Cel szczegółowy 1%” wpisać: OAZA TARNÓW

Wzór:

 

pit 36 oazatarnow

 

Darowizny itp.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej", § 12 p. 3, Ruch w naszej diecezji może pozyskiwać środki finansowe na swą działalność także m.in. poprzez:

  1. darowizny, spadki i zapisy;
  2. publiczne zbiórki;
  3. dotacje.

Ponieważ w ubiegłych latach pewne osoby i firmy skorzystały już z tej możliwości, wspierając przez to finansowo konkretną oazę wakacyjną (albo nasz Dom Rekolekcyjny w Czchowie), poniżej przedstawiam fragment opracowania na ten temat, przygotowanego przez Renatę Gębalę - Odpowiedzialną za Diakonię Środków Materialnych (całość tekstu w Biuletynie Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej 2012-2013). Dziękuję Reni za troskę o właściwe korzystanie z możliwości, które mamy. Oto wspomniany fragment:

Darowizny pieniężne na rzecz Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej” można wpłacać na konto:

BANK PEKAO S.A. I O. W TARNOWIE

96 1240 1910 1111 0010 2358 4568

Przekazaną darowiznę na cele kultu religijnego można odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym PIT. Dotyczy to także firm opodatkowanych ryczałtem i składających roczne zeznanie PIT-28. Z odliczenia darowizny nie mogą skorzystać osoby składające zeznanie roczne PIT-36L, czyli opodatkowane podatkiem liniowym.

Odliczeniu od dochodu przysługuje całość dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6 % dochodu podatnika.

UWAGA: Odliczenie całej darowizny w zeznaniu rocznym skutkuje zwrotem tylko jej części. Odliczając od dochodu np. darowiznę w wysokości 100 zł otrzymujemy zwrot podatku w wysokości 18 zł.

Przekazana darowizna nie musi wpływać wyłącznie w kwocie pieniężnej. Darowizną na cele kultu religijnego może być również świadczenie w naturze.

W takiej sytuacji wartość darowizny ustala się według umowy darowizny, przy czym wartość ta nie może odbiegać od cen rynkowych. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy skoryguje cenę ustaloną przez strony umowy darowizny.

Podatnik dokonujący odliczenia darowizny przekazanej w formie pieniężnej lub rzeczowej na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując:

• wartość darowizny,

• wartość odliczenia oraz

• dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Powyższe dane wpisujemy do załącznika – PIT/O – w części D.

 Korzystający z ulgi:

• darujący pieniądze – musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,

• darujący inne rzeczy - musi posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę (jego dane personalne i adresowe) oraz wartość przekazanej darowizny (zgodna z umową darowizny, nie odbiegająca od wartości rynkowej), a także oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (warto by była ona uczyniona w formie pisemnej na umowie darowizny z podpisem reprezentanta Kościoła, który poświadcza przyjęcie darowizny).

 Więcej o darowiznach kościelnych na http://www.pit.pl/darowizny-koscielne/

UWAGA! W naszym biurze lub u odpowiedzialnych za rejony Ruchu można pobrać specjalnie przygotowane ulotki mówiące o wyżej przestawionych sprawach. Zachęcam do skorzystania z tych pomocy. 

  Łącząc wyrazy szacunku

Ks. Paweł Płatek
Moderator Diecezjalny

 

SPRAWOZDANIA Z WYKORZYSTANIA PIENIĘDZY PRZEKAZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ „ŚWIATŁO-ŻYCIE” POCHODZĄCYCH Z ODPISU 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA POSZCZEGÓLNE LATA SĄ PRZEKAZYWANE ROKROCZNIE FUNDACJI, A KOPIE ARCHIWIZOWANE W NASZYM BIURZE W KURII DIECEZJALNEJ W TARNOWIE, UL. LEGIONÓW 30, p. 2.11.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Szukaj

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”