Sprawozdanie Diakonii Modlitwy z lat 2012-2015

Sprawozdanie z działalności Diecezjalnej Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie złożone podczas VI Kongregacji Stowarzyszenia DIAKONIA diecezji tarnowskiej dotyczy: działalności Diecezjalnej Diakonii Modlitwy w okresie od 23.02.2012 r. do 22.02.2015 r. podsumowujące kadencję odpowiedzialnych.

Odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Modlitwy (DDM)

Moderator DDM: ks. Sławomir Sosnowski z Bochni.

Odpowiedzialni kończący 3-letnią kadencję: Beata i Piotr Milówkowie z Tarnowa/Zgłobic, animatorzy krzyżowi Ruchu Światło-Życie, członkowie Stowarzyszenia DIAKONIA diec. tarnowskiej i Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

Odpowiedzialni za Rejon Bochnia: Renata i Tomasz Zagrodzcy z Bochni, członkowie Stowarzyszenia DIAKONIA diec. tarnowskiej i para rejonowa Rejonu Bochnia Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

Odpowiedzialni za Rejon Dębica: Bernadeta i Józef Rutkowie z Żyrakowa, para rejonowa Rejonu Dębica Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

Odpowiedzialni za Rejon Tarnów: Aleksandra i Jacek Grzeszczukowie ze Zbylitowskiej Góry, członkowie Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.

Zadaniem Diecezjalnej Diakonii Modlitwy jest koordynacja, inspiracja i formacja dotycząca modlitwy

Działania podjęte i wykonane

Powołanie odpowiedzialnych za prowadzenie Rejonowych Diakonii Modlitwy i Lokalnej Diakonii Modlitwy w parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie.

Na każdym stopniu zaangażowania powinny być reprezentowane wszystkie rodzaje diakonii w aspekcie pełnionych zadań. Nasza diakonia modlitwy aktualnie znajduje się na etapie budowania takiej struktury zaangażowania. Lokalna Diakonia Modlitwy (LDM) posługę swoją kieruje do konkretnej parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie.

Podejmowanie działania w parafii:

• modlitwa różańcowa w int. Ojczyzny w każdą środę

• adoracja Najświętszego Sakramentu w trzeci czwartek miesiąca w int. Ruchu

• ciemna jutrznia w Wielki Piątek i Wielką Sobotę

• przygotowanie grup młodzieży do bierzmowania

• prowadzenie formacji liturgicznej dla LSO oraz grupy ODB

• pełnienie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

• wprowadzenie w parafii modlitwy za powołanych i o powołania do kapłaństwa za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki

• współpraca z proboszczem w zakresie odpowiadania na potrzeby modlitewne parafii.

Odpowiedzialni za LDM wchodzą w skład diakonii rejonowej. Rejonowa Diakonia Modlitwy (RDM) zasięgiem swojej posługi obejmuje na tym etapie naszego rozwoju rejon dębicki, bocheński i tarnowski, a jej odpowiedzialni wchodzą w skład diakonii diecezjalnej. Modlimy się o podjęcie posługi diakonii w innych rejonach naszej diecezji. Na tym etapie zachęty nasze nie odnoszą skutku. Diecezjalna Diakonia Modlitwy (DDM) troszczy się o całokształt posługi na terenie diecezji. Diakonie wszystkich szczebli spełniane są kolegialnie, nie działają pojedynczy odpowiedzialni. Wyższe szczeble zaangażowania nie decydują, co robią członkowie szczebli niższych, lecz służą pomocą, jeśli jest taka potrzeba. Lokalne i Rejonowe Diakonie Modlitwy mają pełną autonomię w zakresie działania i nie muszą czekać na akceptację ze strony Diakonii Diecezjalnej, aby podjąć jakąś posługę. W służbie swojej kierują się rozeznaniem i potrzebami swoich wspólnot.

Regularne spotkania modlitewno-formacyjne odbywały się w każdą trzecią sobotę miesiąca o godzinie 14.00 w parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie oraz w klasztorze sióstr Sacre-Coeur.

W czasie pełnienia posługi par rejonowych DK przez odpowiedzialnych za RDM spotkania odbywają się na godzinę przed planowanym spotkaniem moderatorów i odpowiedzialnych zaplanowanym w kalendarzu formacyjnym na rok 2014/15 i latach następnych.

Staramy się nie mnożyć liczby spotkań formacyjnych w miesiącu, lecz w wolności wybieramy te spotkania, które są konieczne dla naszej formacji.

Podjęcie posługi modlitwy wstawienniczej w intencjach przekazywanych przez skrzynkę intencji na stronie internetowej Ruchu Światło-Życie diec. tarnowskiej oraz przekazywanych osobiście.

Po jej zlikwidowaniu intencje przekazywane są indywidualnie przez SMS i adres mailowy naszej diakonii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Diakonia nasza uczestniczyła w Szkole Animacji Modlitwy SAM WSTAWSIE organizowanej przez Wydział Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

W dalszym ciągu prowadzimy tzw. dyżur modlitewny, podczas którego konkretne osoby ofiarują swoją modlitwę za nasz Ruch w poszczególne dni tygodnia.

Przeprowadzenie wspólnie z DFD dwóch Oaz Modlitwy w Szczawnicy.

Współpraca z Centralną Diakonią Modlitwy (CDM).

Uczestnictwo w Oazach Modlitwy organizowanych przez CDM.

Podjęcie współpracy w redagowaniu e-Siloe.

Uczestniczenie w DWDD, Kongregacjach Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie.

Zorganizowanie i przeprowadzenie w naszej diecezji Seminarium Odnowy Wiary.

Zorganizowanie wspólnego dla wszystkich diakonii naszej diecezji spotkania formacyjno-modlitewnego w klasztorze sióstr Sacre-Coeur w Tarnowie.

Zorganizowanie i koordynowanie Modlitwy za Rekolekcje.

Każdy turnus rekolekcji wakacyjnych miał opiekuna modlitewnego, którego zadaniem było modlić się za uczestników, animatorów, moderatora i diakonię słowami św. Jana Pawła II: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Po zakończonych wakacjach propozycja pozostała podjęta jako modlitwa za Szkoły Animatora, Rabany i inne spotkania formacyjne Ruchu Światło-Życie. Mamy nadzieję, że jest kontynuowana.

Prowadzenie Dzieła Duchowej Adopcji Kleryków

Staraniem naszej diakonii mamy wydrukowaną specjalną modlitwę zawierzenia konkretnego kleryka Niepokalanej Matce Kościoła, wychowawczyni powołań kapłańskich i otoczenia modlitwą na czas określony (np. nauki w seminarium) lub na stałe (jako kapłana). Tych, którzy dołączają do naszego Dzieła prosimy o kreatywne podejście do tego projektu i prowadzenie modlitwy w zgodzie ze swoim trybem życia i okresem liturgicznym. Można odmawiać przygotowaną modlitwę, jak również ofiarować Mszę św., drogę krzyżową, różaniec, nabożeństwo majowe, czy inną modlitwę wspierając dobre dzieło, które Bóg dokonuje w duszach naszych alumnów.

Deklarację dołączenia do naszego Dzieła można przekazywać nam mailowo podając swoje dane adresowe, z uwagi na dyskrecję i ochronę danych osobowych nazwisko konkretnego alumna wraz z modlitwą zawierzenia przesyłamy pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Prosimy również kleryków z naszej diecezji, którzy potrzebują wsparcia modlitwą o podawanie swoich danych odpowiedzialnym za Diakonię, a my włączamy ich do naszej modlitwy.

Dzieło nasze uzyskało patronat Centralnej Diakonii Modlitwy.

Strony informacyjne o naszej Diakonii i Dziele Duchowej Adopcji Kleryków

Prowadzimy na portalu społecznościowym: www.facebook.com strony: Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie w diec. tarnowskiej i Dzieło Duchowej Adopcji Kleryków, oraz grupę Psalmy-Drogą Sprawiedliwego, gdzie podawane są informacje dot. naszych działań, refleksje na temat modlitwy, komentarze do Psalmów, ogłaszanie modlitwy za konkretne spotkanie formacyjne i inne informacje aktualizowane na bieżąco.

Działania niewykonane

Przygotowanie lecz nie przeprowadzenie Oazy Modlitwy w Burzynie i Koszycach Małych z braku zainteresowania uczestników.

Wnioski

Posługa nasza opiera się na modlitwie całego Ruchu Światło-Życie naszej diecezji. Wszyscy przecież modlą się, troszczą się o relację z Bogiem, o swój Namiot Spotkania, na modlitwie opierają się zobowiązania Domowego Kościoła, a dzieci i młodzież włączają się w różne działania modlitewne, oazy modlitwy, rabany oazowe.

Zachęcamy do uświadamiania wspólnotom parafialnym, że można tworzyć Lokalne Diakonie Modlitwy, które są fundamentalną działalnością modlitewną Ruchu Światło-Życie kierowaną do parafii. LDM mają najlepszy kontakt z proboszczami i wspólnotami parafialnymi i mogą w swoim rozeznaniu pełnić posługę modlitwą na bazie różnych działań modlitewnych wykonywanych dotychczas w parafiach.

Budowa strukturalna naszej diakonii znajduje się w fazie wzrostu i kryzysu. Diakonia nasza jest miejscem rozeznawania posługi i podejmowania wezwań do podejmowania odpowiedzialności również za inne diakonie i z tego względu co jakiś czas zanikają formalne struktury DDM. Obecnie pary odpowiedzialne za strukturę diecezjalną i rejonową kończą kadencję, kierują działalność ku swoim parafiom, tworząc Lokalne Diakonie Modlitwy i oddają się do dyspozycji nowych odpowiedzialnych powołanych przez ks. Moderatora Diecezjalnego.

W roku 2015 podczas XL Kongregacji Odpowiedzialnych do Stowarzyszenia DIAKONIA przystąpili Renata i Tomasz Zagrodzcy, para odpowiedzialna za Rejonową Diakonię Modlitwy. Spełnili wszystkie wymogi do podjęcia posługi Odpowiedzialnych za Diecezjalną Diakonię Modlitwy. Z powodu tego, że Renata i Tomasz Zagrodzcy zostali powołani przez Diakonię Domowego Kościoła do pełnienia posługi Pary Rejonowej Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, nie możemy ich zaproponować jako pary odpowiedzialnej za Diecezjalną Diakonię Modlitwy, a nikt inny ze Stowarzyszenie DIAKONIA nie włączył się w działalność DDM. Podjęcie odpowiedzialności za diakonię pozostawiamy do rozeznania przez ks. Moderatora Diecezjalnego.

Tarnów, 27.02.2015

Beata i Piotr Milówkowie
Odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Modlitwy
Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Temat pracy rocznej

Znak roku 2020 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Odważny wiarą

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

 
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Świadectwo

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”