Relacja z VI Kongregacji Diakonii w Warszawie

VI Kongregacja Diakonii

W dniach od 30 kwietnia do 3 maja 2013 r. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie trwała VI Kongregacja Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. Uczestniczyło w niej 132 delegatów z Polski i zagranicy: przedstawiciele diakonii centralnych, ośrodków, filii i diecezji.

Z różnego tytułu, wśród  delegatów było także 10 osób z naszej diecezji. Staraliśmy się współtworzyć to spotkanie przez chętne podejmowanie posług liturgicznych, udział w dyskusjach, nasi przedstawiciele zostali wybrani do pracy w komisjach: skrutacyjnej i wnioskowej.

Kongregacja rozpoczęła się wieczorem, 31 maja, Eucharystią połączoną z nieszporami. Modlitwa, zwłaszcza prośba do Ducha Świętego, przenikała i spajała cały czas naszego zgromadzenia.

Środę, 1 maja, do południa poświęciliśmy na sprawy formalne: przedstawienie regulaminu Kongregacji, powołanie prezydium, sekretariatu, komisji wnioskowej skrutacyjnej, przedstawienie regulaminu wyborów delegatów Kongregacji do CDJ i regulaminu wyborów kandydatów na Moderatora Generalnego. Następnie ks. Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, i Grzegorz Nowicki,  Ekonom Stowarzyszenia DIAKONIA przedstawili sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”.

Dużą część sesji popołudniowej wypełniły sprawozdania wszystkich diakonii centralnych. Następnie wysłuchaliśmy referatu programowego ks. Adama Wodarczyka: Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot celem Planu Ad Christum Redemptorem 2. Po nim dokonana została prezentacja dokumentu „Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot celem planu Ad Christum Redemptorem 2”

W czwartek, 2 maja, przybył do nas biskup Adam Szal z Przemyśla, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie. W jego obecności odbyła się przedpołudniowa sesja wyborcza. Wybieraliśmy najpierw kandydatów na Moderatora Generalnego, a następnie pięciu delegatów Kongregacji Diakonii do Centralnej Diakonii Jedności.
Spośród siedmiu kapłanów przedstawionych Kongregacji, kandydatami na Moderatora Generalnego zostali wybrani:

  1. ks. Adam Wodarczyk
  2. ks. Maciej Krulak
  3. ks. Andrzej Pawlak

Zgodnie z punktem 9 Regulaminu wyboru kandydatów na Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie kandydaci zostaną zaprezentowani Konferencji Episkopatu Polski za pośrednictwem Biskupa Delegata celem mianowania Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie na sześcioletnią kadencję. Najbliższa konferencja KEP odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2013 r. Do tego czasu obowiązki moderatora pełni kończący obecną kadencję ks. Adam Wodarczyk.

Następnie wybieraliśmy naszych delegatów do Centralnej Diakonii Jedności. Na przedstawicieli Kongregacji w CDJ zostali wskazani:

  1. Robert Derewenda
  2. ks. Ryszard Nowak
  3. ks. Aleksander Suchocki
  4. ks. Jarosław Gąsiorek
  5. Paweł Maciejewski

Zgodnie z § 11 p. 8 statutu Stowarzyszenia DIAKONIA, osoby te będą posługiwać w CDJ przez okres trzech lat.

Czas popołudniowy rozpoczęliśmy od spotkania w grupach i rozważanie tematu diakonii Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii, tak jak to miało miejsce również podczas wiosennego DWDD. Następnie zgromadziliśmy się znów w auli, wysłuchać sprawozdania z prac nad projektem drugiego dokumentu, czyli Dyrektorium dóbr doczesnych Stowarzyszenia DIAKONIA, mającego na celu uregulowanie kwestii zarządzania dobrami materialnymi w Ruchu Światło-Życie, a którego uchwalenie przewiduje statut Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie. Dyskusja nad nim przedłużyła się na czas po nieszporach. Jest to kwestia ważna, ponieważ jawność zarządu dobrami materialnymi jest istotnym elementem dobrych relacji każdej wspólnoty.

Kończąca Kongregację sesja w piątek, 3 maja rozpoczęła się od przedstawienia dokumentu o parafii po przyjętych poprawkach i poddania go pod głosowanie. Dokument, który prezentuje zagadnienie pracy Ruchu w parafii, przyjęto zdecydowaną większością głosów (111 za, 1 przeciw, 10 wstrzymujących się). Zostanie on wkrótce rozpropagowany.

Ponieważ zaś w dyskusji nad projektem Dyrektorium dóbr doczesnych Stowarzyszenia DIAKONIA stwierdzono, że chociaż ogólna wizja dokumentu jest akceptowana przez uczestników Kongregacji, warto doprecyzować punkty, co do których pozostały rozbieżności zdań, dlatego decyzją Moderatora Generalnego nie przedłożono tego projektu do głosowania. Dyrektorium w formie obecnej, przed jego formalnym zatwierdzeniem, można jednak już stosować w praktyce.

VI Kongregacja Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” była czasem wielkiej łaski Bożej i pięknego zatroskania o budowanie wspólnoty na prawdzie i dobru, w otwarciu na Ducha Świętego, w jedności z Kościołem hierarchicznym. Doświadczaliśmy tego w codziennej Eucharystii i wspólnej Liturgii Godzin, w czasie Namiotu Spotkania i chwilach osobistej modlitwy w kaplicy, a także w dzieleniu się swoimi przemyśleniami na forum. Wdzięczni za dar tego spotkania, polecajmy teraz w całej wspólnocie Ruchu dobre owoce Kongregacji, prośmy o światło Ducha Świętego dla Biskupów polskich, którzy wskażą nam Moderatora Generalnego na następne 6 lat, a także prośmy o to, by Pan sam dopełnił tego, czego pragnie od nas i od całego Ruchu zarówno w sprawach podejmowanych przez Kongregację, jak i innych.

Ks. Paweł Płatek

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Temat pracy rocznej

Znak roku 2020 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Odważny wiarą

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

 
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Świadectwo

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”