VI Diecezjalna Kongregacja Diakonii

W dn. 27-28 lutego 2015 r. w Domu Rekolekcyjnym OPOKA w Starym Sączu odbyła się VI Diecezjalna Kongregacja Diakonii. Kongregacja diecezjalna to spotkanie wszystkich dorosłych członków Ruchu, którzy po ukończeniu formacji podstawowej podjęli stałą posługę w diakoniach specjalistycznych oraz zostali włączeni do stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie" i stanowią jego sekcję w diecezji tarnowskiej. Kongregację zwołuje i jej przewodniczy Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie.

Ostatnia Kongregacja była czasem podsumowania pracy poszczególnych diakonii specjalistycznych oraz zaangażowania w nie członków Stowarzyszenia z naszej diecezji. Zastanawialiśmy się nad sposobami mobilizowania dorosłych w naszym Ruchu do ukończenia formacji podstawowej oraz wejścia na drogę zaangażowania diakonijnego i członkostwa w Stowarzyszeniu. Dokonaliśmy także wyboru nowych przedstawicieli Kongregacji do Diecezjalnej Diakonii Jedności (Statut, § 8 p. 1e).

Ponieważ nasze spotkanie rozpoczynało się w dniu rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, wielu z nas przybyło najpierw do Krościenka n/D, gdzie o godz. 17.00 uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej oraz Mszy św. o beatyfikację Sługi Bożego. Mszy św. przewodniczył ks. Paweł Płatek, a homilię wygłosił ks. Jan Mikulski. Po Eucharystii, przy grobie Ojca odmówiliśmy modlitwę o rychłą beatyfikację Założyciela Ruchu.

Następnie udaliśmy się do Starego Sącza. Tam spotkaliśmy pozostałych uczestników Kongregacji - i gościa z Ukrainy:) Po kolacji i zawiązaniu wspólnoty, trwaliśmy na długiej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, polecając sprawy Ruchu i całego świata, prosząc także o dar Ducha Świętego na czas Kongregacji i na naszą dalszą posługę.

Sobota była dniem intensywnej pracy. Rozpoczęliśmy Jutrznią, której przewodniczył ks. Sławomir Sosnowski. Po śniadaniu zebraliśmy się na sali konferencyjnej, aby kolejno wysłuchać sprawozdań Odpowiedzialnych za poszczególne diakonie specjalistyczne.

Ks. Jan Mikulski dokonał podsumowania i przedstawił wnioski z posługi Moderatora Diakonii Ewangelizacji w latach 2007-2014. Pod nieobecność nowego Moderatora tej diakonii ks. Wojciecha Karpiela krótko przemówił jeszcze przybyły na Kongregację gość – ks. Maciej Skoczeń, który w wyraził wolę współpracy z Ruchem w inicjatywach podejmowanych przez Wydział Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej.

Marta Wideł, Odpowiedzialna za Diakonię Formacji Diakonii podsumowała kadencję 2011-2014 oraz przedstawiła wnioski z posługi i plany na przyszłość – także te już realizowane. Następnym mówcą była Renata Gębala, która opisała swoją posługę Odpowiedzialnej za Diakonię Środków Materialnych w latach 2011-2014 i dalsze plany. Podobnie swoje relacje z lat 2012-2015, wnioski i plany na przyszłość przekazali: Odpowiedzialni za Diakonię Wyzwolenia: Ewa i Jerzy Szklarzowie, Odpowiedzialni za Diakonię Modlitwy: Beata i Piotr Milówkowie, Odpowiedzialni za Diakonię Życia: Elżbieta i Emil Gąsiorkowie. Część przedpołudniową zakończyło wystąpienie ks. Andrzeja Basiagi, który podsumował swoją kilkuletnią posługę Moderatora Diakonii Miłosierdzia oraz przedstawił wnioski i plany.

Za całe to dobro złożyliśmy Panu Bogu dziękczynienie podczas Mszy świętej w południe, powierzając Bożej Opatrzności także plany i aktualne sprawy Ruchu.

Po obiedzie i odpoczynku, o 14.30 przystąpiliśmy do kolejnych punktów naszych obrad. Najpierw głos zabrał Ryszard Nejman, Odpowiedzialny od zeszłego roku za Diakonię Muzyczną, relacjonując pracę ostatnich miesięcy i zarysowując dalsze plany. Wystąpienie Ryszarda domknęło blok podsumowań odpowiedzialnych za diakonie specjalistyczne.

Trzeba przyznać, iż zebranie i ukazanie razem wszystkich dzieł prowadzonych przez diakonie napełniło nas wielką radością i wdzięcznością dla Pana Boga i dla ludzi – w pierwszym rzędzie dla Moderatorów i Odpowiedzialnych świeckich, a także wszystkich, którzy pomagają im w niełatwej posłudze troski o diakonię w Ruchu, w Kościele i wobec świata.

Niech Pan Bóg wszystkim hojnie wynagradza ich trud, błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami!

Mamy także nadzieję, iż treść poszczególnych wystąpień uda się zamieścić na naszej stronie internetowej, aby wszyscy mogli bardziej doświadczyć tego bogactwa diakonii Ruchu i obudzić lub rozpalić w sobie na nowo pragnienie pójścia tą drogą.

Przyszedł teraz czas na świadectwa posługi pozostałych członków sekcji diecezjalnej Stowarzyszenia. Punktem odniesienia był tu List Moderatora Diecezjalnego po II Diecezjalnej Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej z 20.04.2010 r. Również te wystąpienia ukazały różnorodną posługę obecnych na Kongregacji, były czasem refleksji i planów.

Po części podsumowującej podjęliśmy dyskusję nad tematem: Jak mobilizować dorosłych członków Ruchu do ukończenia formacji podstawowej, zaangażowania w diakonie specjalistyczne i włączania się w Stowarzyszenie? Wprowadzeniem do rozmowy było wystąpienie obecnej również na Kongregacji (wraz z Moderatorem DK: ks. Sylwestrem Brzeźnym) Pary Diecezjalnej Domowego Kościoła: Alicji i Marka Machajów. Głównym wnioskiem z tej części obrad było postanowienie dalszego budzenia świadomości, czym jest Diakonia w Ruchu oraz mobilizacji dorosłych – zarówno będących w kręgach DK, jak i członków Ruchu wywodzących się z „oazy młodzieżowej" do pełnego zaangażowania w charyzmat Światło-Życie, najpierw przez dobre ukończenie formacji podstawowej. Wsparciem w tym będzie m.in. Oaza Rekolekcyjna Diakonii planowana przez Diakonię Formacji Diakonii.

Ostatnim zadaniem, które mieliśmy podjąć, był wybór delegatów Kongregacji Diakonii do Diecezjalnej Diakonii Jedności w związku z upływającą 20 marca br. kadencją dotychczasowych delegatów: Marii Gołas, Romana Kosakowskiego i Jacka Nowaka. Podczas sprawnie i radośnie przeprowadzonych wyborów uczestnicy Kongregacji wskazali ponownie Romana Kosakowskiego, a także Zbigniewa Stańczyka i Rafała Osadę. Będą oni reprezentować Kongregację w DDJ w kadencji od 21 marca 2015 do 20 marca 2018 (Statut, § 8 p. 1 e).

Serdecznie dziękujemy kończącym kadencję za ich obecność w Diakonii Jedności, za wspólną troskę i dzielenie odpowiedzialności za bieżące sprawy Ruchu przez mijające trzylecie. Nowym (i ponownie wybranemu) delegatom serdecznie gratulujemy, a całej Diakonii Jedności życzymy światła i mocy Ducha Świętego oraz samych trafnych decyzji w tymże Duchu!

VI Kongregację Diakonii zakończyliśmy dziękczynnymi Nieszporami i po dobrej kolacji wyruszyliśmy na dalszą służbę w charyzmacie Światło-Życie Bogu i drugiemu człowiekowi.

Dziękujemy na koniec Ks. Dyrektorowi Marcinowi Kokoszce i jego Współpracownikom z Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania OPOKA w Starym Sączu za miłe przyjęcie, smaczne posiłki i wszelką życzliwość – Bóg zapłać!

Fot. Marta Wideł & Co.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Szukaj

Podaruj nam 1%

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”