REGULAMIN OAZ WAKACYJNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI TARNOWSKIEJ:

REGULAMIN OAZ WAKACYJNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI TARNOWSKIEJ:

1. Rekolekcje oazowe są organizowane przez Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej”.

2. Osoby wyjeżdżające na rekolekcje powinny być przygotowane i poinformowane o ich charakterze. Oaza to przede wszystkim rekolekcje, to forma wypoczynku o charakterze religijnym, a jej celem jest pogłębienie życia duchowego, formacja liturgiczna i doświadczenie wspólnoty uczniów Chrystusa.

3. Rekolekcje ODB trwają 7 dni, rekolekcje OND i ONŻ 15 dni, nie licząc dni przyjazdu i odjazdu. Ze względu na charakter i program Oazy nie przewiduje się późniejszego przyjazdu czy wcześniejszego odjazdu. Na Oazę należy przyjechać w pierwszym dniu danego turnusu w godz. 12.00-17.00. W ostatnim dniu danego turnusu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania uczestnika w godz. 9.00-12.00.

4. Na rekolekcjach oazowych dziećmi i młodzieżą opiekują się moderatorzy i animatorzy, tworzący diakonię wychowawczą Oazy. Uczestnicy znajdując się pod opieką animatorów, powinni stosować się do ich poleceń.

5. Noclegi są w pokojach wieloosobowych, młodzieży zapewnione jest pełne wyżywienie i ubezpieczenie. Podział grup i rozlokowanie w pokojach ustala na miejscu diakonia wychowawcza uwzględniając wiek uczestników i cel budowania wspólnoty ze wszystkimi.

6. Program rekolekcji (realizowany jest od godz. 7:00 do 22:00): Modlitwa poranna -Jutrznia, Msza Święta, Spotkanie Biblijne, Wyprawa Odkrywcza, Namiot Spotkania, Pogodny Wieczór, Nabożeństwo, Spacer, Wycieczka, Rozrywka.

7. Ze względu na program i charakter rekolekcji, organizator nie przewiduje odwiedzin. W sytuacjach wyjątkowych jest to oczywiście możliwe do uzgodnienia z Moderatorem.

8. Każdy uczestnik zabiera ze sobą Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, prześcieradło, poduszkę, śpiwór lub koc (podczas oazy mieszkamy zazwyczaj w budynkach szkolnych). Przywozimy także: zeszyt i długopis, odpowiednie ubrania z uwzględnieniem upału, chłodu i deszczu, pantofle, klapki pod prysznic, buty do wędrówek górskich, nakrycie głowy, instrument muzyczny (informacja dla „grających”), legitymacje szkolną, a także (jeśli zażywamy) osobiste leki przepisane przez lekarza. O ich posiadaniu należy powiedzieć Moderatorowi lub Animatorom zaraz po przyjeździe. Służba liturgiczna- alby, komże. Chłopcy zabierają długie spodnie, dziewczęta – sukienki lub spódnice, jest to nasz odświętny strój podczas Mszy Świętej i modlitwy. Strój powinien być schludny i niewyzywający.

9. Rekolekcje są czasem wyciszenia, w którym chcemy pogłębić więź z ludźmi i Bogiem, dlatego z telefonów komórkowych korzystamy jedynie w czasie wolnym. Korzystanie z innych sprzętów multimedialnych nie jest zalecane.

10. Uczestnicy mają obowiązek informować wychowawców o złym samopoczuciu, wszelkich problemach, zauważonych usterkach i nieprawidłowościach.

11. Organizatorzy oraz Kadra nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt itp.).

12. Uczestnicy nie mogą palić papierosów, spożywać alkoholu ani korzystać z innych używek.

13. Wydalenie uczestnika z rekolekcji odbywa się w przypadku nagminnego łamania przez niego regulaminu, po wcześniejszych upomnieniach i informacjach skierowanych do uczestnika oraz jego rodziców. Zarówno w przypadku wydalenia z rekolekcji, jak i w razie konieczności wcześniejszego wyjazdu, rodzice odbierają dziecko z rekolekcji osobiście, podpisując stosowne oświadczenie. Po wydaleniu z rekolekcji lub rezygnacji z nich na własne życzenie, koszty rekolekcji nie są zwracane.

14. Uczestnicy pełnoletni posiadają te same prawa i obowiązki co uczestnicy niepełnoletni, stosują się do tych samych zasad i przestrzegają regulaminu.

15. W przeddzień wyjazdu uczestnika pobrane oświadczenie covidowe należy wydrukować, wypełnić, poświadczyć podpisem i przywieźć na Oazę.

16. Podpisując kartę kwalifikacyjną uczestnika, rodzice zgadzają się na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacje w przypadku zagrożenia życia dziecka. Rodzice wyrażają również zgodę na przewożenie uczestnika do lekarza prywatnym samochodem, w razie potrzeby. W takich sytuacjach kierownik Oazy będzie każdorazowo kontaktował się telefonicznie z rodzicami.

17. Rodzice podpisując kartę kwalifikacyjną uczestnika deklarują, że zaznajomili się z regulaminem rekolekcji i go akceptują.

Szukaj

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”