I DKD - Regulamin wyborów komisji

I Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej
21.03.2009 r.

ZASADY WYBORÓW I USTANAWIANIA
Komisji oraz posługujących podczas Diecezjalnej Kongregacji Diakonii

§ 1

Po rozpoczęciu Diecezjalnej Kongregacji Diakonii dokonuje się wyboru Komisji mandatowo-skrutacyjnej w liczbie 3 osób oraz Komisji uchwał w liczbie 4 osób.

§ 2

Członków każdej z Komisji wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych podczas Kongregacji. Głosowanie przebiega analogicznie jak w Regulaminie Wyborów Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej, § 6.

§ 3

Komisja mandatowo-skrutacyjna przeprowadza i kontroluje przebieg głosowań uchwał i wyborów.

§ 4

Komisja Uchwał dokonuje przeglądu przygotowanych projektów dokumentów i prezentacji uczestnikom Kongregacji oraz rekomenduje je Komisja mandatowo-skrutacyjnej w celu poddania pod głosowanie.

§ 5

Sekretarza Diecezjalnej Kongregacji Diakonii mianuje po jej otwarciu Moderator Diecezjalny, przewodniczący Kongregacji zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej"§ 9 ust. 2.

§ 6

Ekonoma Diakonii Diecezjalnej oraz jego doradców powołuje wybrany przez Kongregację Diakonii i zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego Moderator Diecezjalny, po konsultacji z Diecezjalną Diakonią Jedności, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej" § 13 ust. 1 i 3.

Dokument przygotował i poddał pod głosowanie: ks. Paweł Płatek

Temat pracy rocznej

Znak roku 2020 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2018

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”