I DKD - Regulamin wyborów kandydatów na Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie

I Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej
21.03.2009 r.

REGULAMIN WYBORÓW
kandydatów na Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

§ 1

Delegaci Diecezjalnej Kongregacji Diakonii wybierają trzech kapłanów, kandydatów rekomendowanych Biskupowi Ordynariuszowi do powołania na Moderatora Diecezjalnego (por. § 7 Statutu Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej).

§ 2

Kandydatami na Moderatora Diecezjalnego są wszyscy kapłani będący członkami Stowarzyszenia.

§ 3

  1. Listę kapłanów sporządza Sekretariat Diecezjalnej Kongregacji Diakonii.
  2. Delegaci otrzymują listę kapłanów przy rejestracji przed otwarciem Diecezjalnej Kongregacji Diakonii.
  3. Podczas I Kongregacji Diakonii bierne prawo wyborcze posiada sześciu kapłanów diecezji tarnowskiej.

§ 4

Przewodniczący Diecezjalnej Kongregacji Diakonii:

a) przedstawia listę kandydatów wraz z krótką prezentacją każdego z nich,

b) udziela głosu każdemu z wybranych kandydatów,

c) ogłasza rozpoczęcie i zakończenie głosowania w pierwszej oraz drugiej turze wyborów.

§ 5

  1. Głosowanie jest tajne.
  2. W pierwszej turze wyborów głosowanie odbywa się poprzez postawienie na karcie znaku „X" przy nazwisku kandydata.
  3. Jeżeli następuje druga tura, głosowania dokonuje się jest przez wpisanie nazwiska kandydata tylko i wyłącznie na kartach przygotowanych przez Sekretariat Diecezjalnej Kongregacji Diakonii.
  4. Karta do głosowania podająca liczbę kandydatów większą niż przewidziana, bądź pusta, nieczytelna lub zawierająca skreślenia jest nieważna.
  5. Delegaci oddają głosy pisemnie wrzucając karty do głosowania do zamkniętej urny.

§ 6

1. Głosowania dokonuje się trzykrotnie, w ten sam sposób, wyłaniając kolejno trzech kandydatów na Moderatora Diecezjalnego:

a) W pierwszej i drugiej turze wyborów każdy delegat ma prawo oddać głos na jednego z kandydatów z listy kapłanów.

b) Kandydatem na Moderatora Diecezjalnego zostaje kapłan, który w pierwszej turze wyborów uzyskał większość dwóch trzecich głosów.

c) Jeżeli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie otrzymał dwóch trzecich głosów, w drugiej turze kandydatami na Moderatora Diecezjalnego zostają dwie osoby, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów.

c) W drugiej turze kandydatem na Moderatora Diecezjalnego zostaje kapłan, który otrzyma zwykłą większość głosów.

d) Drugiego i trzeciego kandydata na Moderatora Diecezjalnego wybiera się z pozostałych kapłanów z listy kandydatów.

§ 7

  1. Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania w pierwszej i drugiej turze wyborów.
  2. W razie konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej ogłasza listę osób przechodzących do drugiej tury oraz liczbę kandydatów pozostałych do wyłonienia.

§ 8

Ustępujący Moderator Diecezjalny rekomenduje wybranych kandydatów Biskupowi Diecezjalnemu z prośbą o powołanie spośród nich Moderatora Diecezjalnego.

Dokument przygotował i poddał pod głosowanie: ks. Paweł Płatek

Temat pracy rocznej

Znak roku 2020 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2018

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”