I DKD - Regulamin wyborów reprezentantów DKD do DDJ

I Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej
21.03.2009 r.

REGULAMIN WYBORÓW
Reprezentantów Diecezjalnej Kongregacji Diakonii do Diecezjalnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie

§ 1

Delegaci Diecezjalnej Kongregacji Diakonii wybierają pięciu reprezentantów do Diecezjalnej Diakonii Jedności (por. § 8, pkt 1e Statutu Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej).

§ 2

Kandydatami na reprezentantów do Diecezjalnej Diakonii Jedności są wszystkie osoby świeckie będące członkami Stowarzyszenia zamieszkujące na terenie diecezji tarnowskiej i nie wchodzące z urzędu w skład Diecezjalnej Diakonii Jedności.

§ 3

 1. Listę kandydatów w porządku alfabetycznym sporządza Sekretariat Diecezjalnej Kongregacji Diakonii.
 2. Karty do głosowania zawierające listę kandydatów są sprawdzanie przez Komisję mandatowo-skrutacyjną.
 3. W przypadku nieobecności kandydata na Diecezjalnej Kongregacji Diakonii, jego nazwisko zostaje wykreślone z listy przez komisję mandatowo-skrutacyjną przed rozpoczęciem głosowania.
 4. Delegaci otrzymują listę kandydatów po zatwierdzeniu przez Komisję mandatowo-skrutacyjnej.

§ 4

Przewodniczący Prezydium Diecezjalnej Kongregacji Diakonii:

a) ogłasza rozpoczęcie i zakończenie głosowania w pierwszej oraz drugiej turze wyborów,

b) odbiera od każdego z kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury wyborów, zgodę na dalsze kandydowanie.

§ 5

 1. Głosowanie jest tajne.
 2. W pierwszej i drugiej turze wyborów każdy delegat ma prawo oddać głos maksymalnie na pięciu kandydatów.
 3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X" na karcie przy nazwisku wybranego kandydata.
 4. Karta do głosowania podająca liczbę kandydatów większą niż pięciu, bądź pusta, nieczytelna lub zawierająca skreślenia jest nieważna.
 5. Delegaci oddają głosy pisemnie wrzucając karty do głosowania do zamkniętej urny.

§ 6

 1. Do drugiej tury wyborów przechodzi dziewięciu kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali kolejno największą liczbę głosów, uczestniczą w Diecezjalnej Kongregacji Diakonii oraz wyrażają zgodę na dalsze kandydowanie.
 2. W przypadku, gdy w pierwszej turze wyborów jednakową liczbę głosów kwalifikujących do drugiej tury uzyskało więcej kandydatów wszyscy oni przechodzą do drugiej tury wyborów.
 3. W przypadku, gdy w drugiej turze wyborów jednakową liczbę głosów uzyskało więcej kandydatów niż miejsc przeznaczonych dla Reprezentantów wchodzących w skład Diecezjalnej Diakonii Jedności, wówczas Przewodniczący Prezydium Diecezjalnej Kongregacji Diakonii zarządza dodatkowe głosowanie spośród kandydatów mających jednakową liczbę głosów aż do momentu wyłonienia pełnego składu Reprezentantów Diecezjalnej Kongregacji Diakonii do Diecezjalnej Diakonii Jedności.

§ 7

Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania w pierwszej i drugiej turze wyborów.

§ 8

Reprezentantami Diecezjalnej Kongregacji Diakonii do Diecezjalnej Diakonii Jedności zostaje pięć osób, które w drugiej turze wyborów uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

§ 9

Pozostałe osoby wchodzące w skład Diecezjalnej Diakonii Jedności określa Statut Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej § 8 pkt 1a-d.

Przepisy przejściowe

§ 10

W przypadku utraty mandatu przez Reprezentanta Diecezjalnej Kongregacji Diakonii do Diecezjalnej Diakonii Jedności w trakcie trwania jej kadencji na skutek jego zrzeczenia się, bądź rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, bądź wykluczenia, o którym mowa w § 32 n. 2 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie", bądź śmierci, nowym Reprezentantem zostaje osoba, na którą oddano kolejno największą liczbę głosów podczas Wyborów na I Diecezjalnej Kongregacji Diakonii.

Dokument przygotował i poddał pod głosowanie: ks. Paweł Płatek

Temat pracy rocznej

Znak roku 2020 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2018

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”