I DKD - Uchwała nr 1: „O zwoływaniu Diecezjalnych Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej"

Uchwała Nr 1/2009
I Diecezjalnej Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej z dnia 21 marca 2009 roku
„O zwoływaniu Diecezjalnych Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej"

  1. Zobowiązuje się Moderatora Diecezjalnego, by ten Diecezjalne Kongregacje Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej zwoływał kolejno każdego roku, nie później niż dwa miesiące po zakończeniu Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie.
  2. Przygotowanie propozycji zmiany regulaminu na kolejne Diecezjalne Kongregacje Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej powierza się Diecezjalnej Diakonii Jedności po wcześniejszych konsultacjach z Moderatorem Diecezjalnym.
  3. Zobowiązuje się Diecezjalną Diakonię Jedności, by przygotowała projekt regulaminu wyboru Moderatora Diecezjalnego, który to regulamin będzie zatwierdzony przez Diecezjalną Kongregację Diakonii.
  4. Przygotowanie regulaminu wyboru delegatów na kolejną Diecezjalną Kongregację Diakonii powierza się Diecezjalnej Diakonii Jedności.

Dokument przygotowała i poddała pod głosowanie Komisja w składzie:

  1. Ks. Adam Nita
  2. Maria Mistygacz
  3. Roman Kosakowski
  4. Stanisław Gołas

Temat pracy rocznej

Znak roku 2020 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2018

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”