I DKD - Uchwała nr 2: „O opłacaniu składek członkowskich"

Uchwała Nr 2/2009
I Diecezjalnej Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej z dnia 21 marca 2009 roku
„O opłacaniu składek członkowskich"

Powołując się na uchwałę III Kongregacji Diakonii z 19 października 2003 r. oraz wytyczne Centralnej Diakonii Jedności z 1 marca 2004 roku, wprowadza się następujące zasady płatności składek członkowskich:

 1. Wprowadza się obowiązek opłacania składek członkowskich od każdego członka Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej" (Diakonii Diecezjalnej) w wysokości 5 zł miesięcznie na rzecz Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie" w wymiarze ogólnopolskim oraz 5 zł miesięcznie na rzecz Stowarzyszenia w wymiarze diecezjalnym.
 2. Składki mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie w zależności od zadeklarowanej formy, a obowiązek ten winien być dopełniony w całości do końca roku kalendarzowego, którego składka dotyczy.
 3. Małżonkowie opłacają składki w wysokości minimum 50% stawek, o których mowa w ust. 1 i 2.
 4. W przypadkach szczególnych, na uzasadniony wniosek zainteresowanego złożony na piśmie najpóźniej do końca roku, którego składka dotyczy, wysokość składki za dany rok może być obniżona lub osoba może być z niej zwolniona. Decyzję w sprawie składek ogólnopolskich podejmuje Moderator Generalny po zaopiniowaniu przez Moderatora Diecezjalnego. W sprawie składek diecezjalnych decyzję podejmuje Moderator Diecezjalny po zaopiniowaniu przez Ekonoma Diakonii Diecezjalnej.
 5. Sposób wpłacania składek ustala Ekonom Diakonii Diecezjalnej. Zobowiązany jest on do poinformowania wszystkich zainteresowanych o sposobie ewidencjonowania i odsyłania składek w wymiarze ogólnopolskim i diecezjalnym. Ekonom może ustanowić skarbnika, który będzie bezpośrednio przyjmował składki członkowskie.
 6. Członków diecezjalnych diakonii specjalistycznych nie będących członkami Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej" zachęca się do odpowiedzialności finansowej za Stowarzyszenie.
 7. Zobowiązuje się każdą diecezjalną diakonię specjalistyczną do wybrania skarbnika diakonii. Skarbnicy diakonii zobowiązani są do przekazywania składek do Ekonoma Diakonii Diecezjalnej (lub powołanego przez niego skarbnika) po wcześniejszym ustaleniu z nim formy (miesięcznej, kwartalnej lub rocznej) ich opłacania w diakonii.

Dokument przygotowała i poddała pod głosowanie Komisja w składzie:

 1. Ks. Adam Nita
 2. Maria Mistygacz
 3. Roman Kosakowski
 4. Stanisław Gołas

Temat pracy rocznej

Znak roku 2020 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2018

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”