I DKD - List Jedności do Biskupa Tarnowskiego

Ciężkowice, 2009-03-21

Jego Ekscelencja Najdostojniejszy
Ksiądz Biskup Wiktor SKWORC
BISKUP TARNOWSKI

Najprzewielebniejszy Księże Biskupie

Członkowie Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej" zgromadzeni na I Diecezjalnej Kongregacji Diakonii przesyłają wyrazy duchowej jedności i oddania.

Naszej modlitwie i obradom towarzyszyło nade wszystko pragnienie doskonalszej służby Kościołowi w realizowaniu jego misji w świecie współczesnym, co, jak ufamy, znalazło również swój wyraz w podjętych uchwałach i zaplanowanych działaniach Diakonii.

Jednym z owoców Kongregacji jest wybór trzech kandydatów na Moderatora Diecezjalnego. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej", § 7 ust. 1, a także świadomi tego, jak ważną posługę pełni Moderator Diecezjalny, zwracamy się do Księdza Biskupa z uprzejmą prośbą o powołanie do tej funkcji jednego z kapłanów wyłonionych w głosowaniu, jak to zostało udokumentowane w załączonym Protokole.

Decyzję Księdza Biskupa przyjmiemy z głęboką wiarą i w duchu posłuszeństwa. Prosimy o błogosławieństwo dla wybranego Moderatora, wszystkich członków Diakonii oraz całej wspólnoty Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji.

Łącząc wyrazy szacunku

Członkowie Komisji mandatowo-skrutacyjnej
I Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Temat pracy rocznej

Znak roku 2020 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Piosenka Roku OŻK 2018

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

Peregrynacja 3m 236
zbieramy nakretki
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Ks. Dominik Chmielewski

Krzeptówki, 6 VI 2017

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”