List Moderatora Diecezjalnego po II Diecezjalnej Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Tarnów, dn. 20.04.2010 r.

List Moderatora Diecezjalnego po II Diecezjalnej Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Moi Drodzy,

Za nami II Diecezjalna Kongregacja Diakonii, którą przeżyliśmy w dn. 5-6 marca br.

Był to dobry czas, za który dziękuję wszystkim obecnym w Szczawnicy, a także tym, którzy nie mogli przybyć, a wspierali nasze spotkanie swoją modlitwą.

Piszę ten list, aby podzielić się z Wami pewnymi refleksjami i wnioskami z naszych obrad i rozmów. Proszę o ich życzliwe przyjęcie i przekazanie także osobom wzrastającym w Ruchu Światło-Życie, a więc – jak ufam –
w perspektywie następnym członkom Stowarzyszenia Diakonia.

1. Zaangażowanie w konkretnej diakonii specjalistycznej

Głównym zadaniem II Kongregacji było odnowienie w nas świadomości, że przynależność do Stowarzyszenia wiąże się z zadaniem podjęcia formacji i posługi w konkretnej diakonii specjalistycznej. Jak wiadomo, deklarację włączenia się w diakonię składaliśmy na zakończenie ORD. W naszych rozmowach ujawniło się jednak, że w wielu przypadkach podjęcie takiej posługi było trudne czy wręcz niemożliwe, choćby z powodu braku w naszej diecezji wybranej diakonii. Mogło się również tak zdarzyć, iż po pewnym czasie rozeznaliśmy, iż nasze miejsce jest w innej diakonii.

Dlatego podczas Kongregacji podjęliśmy próbę uporządkowania tej sytuacji poprzez zdeklarowanie przez członków Stowarzyszenia, w której diakonii (spośród istniejących w diecezji) chcą się formować i posługiwać.

Aby sfinalizować podjęte na kongregacji kroki i w pełni wyklarować sytuację, proszę więc, aby każdy z członków Stowarzyszenia skontaktował się osobiście z moderatorem wybranej przez siebie diakonii i zgłosił pragnienie formacji i posługi w niej. Proszę, aby to uczynić najpóźniej do dn. 15 maja br.

Następnie proszę poszczególnych moderatorów, aby listę osób należących do danej diakonii przekazali do mnie do dnia 25 maja br.

Dla ułatwienia, w załączeniu przesyłam listę diakonii wraz z danymi kontaktowymi moderatorów (Zał. 1).

Warto przypomnieć tu również wyjaśnienie Moderatora Generalnego, że o przynależności do Diakonii Domowego Kościoła mogą mówić tylko małżeństwa pełniące funkcje Par: Animatorskiej, Pilotującej, Rejonowej, Diecezjalnej itp. (Statut, § 17). Samo uczestnictwo w Kręgu nie oznacza więc, że jest się w Diakonii Domowego Kościoła.

Ponieważ jednak diakonia na rzecz Domowego Kościoła jest realizowana przez określony czas (np. kadencję), osoby należące do Stowarzyszenia powinny rozważyć, w jaką diakonię specjalistyczną włączą się po zakończeniu tej posługi. W diakonię specjalistyczną można oczywiście włączyć się już wcześniej.

W przypadku Moderatorów Domowego Kościoła – Opiekunów duchowych właściwą drogą wejścia w Stowarzyszenie jest Unia Kapłanów Chrystusa Sługi. Zachęcajmy tych księży do uzupełniania formacji i zaangażowania w Unię.

Przypominam również wytyczne Moderatora Generalnego, iż „formacja i posługa w diecezjalnych diakoniach specjalistycznych powinna być wspólna dla wszystkich stanów i poziomów wiekowych, tzn. że w każdej diecezji istnieje tylko jedna diecezjalna diakonia specjalistyczna danego typu (np. ewangelizacji). Zatem w każdej diecezjalnej diakonii specjalistycznej powinni formować się i podejmować posługę zarówno osoby dorosłe, w tym małżonkowie z Domowego Kościoła oraz młodzież" (Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 1 - 2009/2010). Rodzi to wielką potrzebę otwarcia się na rodziny diakonii zdominowanych obecnie przez młodzież i vice versa. Powierzam tę sprawę szczególnie moderatorom poszczególnych diakonii, ale także wszystkim w diakonach zaangażowanym. Nowe osoby w diakonii, jak w każdym środowisku, wnoszą nowego ducha, nowe talenty i pomysły, nie pozwalając jej stać się grupą towarzyską.

Przy tej okazji przypominam również, aby planując spotkania formacyjne, uwzględniać wydarzenia zawarte w Kalendarium pracy rocznej opracowanym na podstawie kalendarza ogólnopolskiego. Projekt Kalendarium moderatorzy poszczególnych diakonii otrzymują wystarczająco wcześnie, by przemyśleć i rozplanować inicjatywy na cały rok formacyjny.

Kalendarium, jak wiemy, publikowane jest w corocznym Biuletynie, gdzie także warto w odpowiedni sposób prezentować swoją diakonię.

2. Wspólna troska o sprawy Ruchu

Dobrą stroną naszej Kongregacji był także czas na dzielenie się – zarówno w grupach, jak i podczas różnych spontanicznych rozmów. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko dało się później przekazać na szerszym forum i nie wszystko także dotarło do mnie. Dlatego jeśli mamy jeszcze jakieś przemyślenia, uwagi, propozycje zmian, pomysły, o których powinienem wiedzieć ja czy Diakonia Jedności, proszę o ich przekazywanie bezpośrednio mnie lub innym członkom tej diakonii (zał. 2). Chodzi o sugestie własne czy płynące od innych osób zaangażowanych w Ruch Światło-Życie w naszej diecezji, które mogą przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i rozwoju. Będę za nie wdzięczny.

3. Składki członkowskie

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy regularnie wpłacają składki członkowskie. Jest to jakiś symboliczny gest wsparcia dzieł oazowych. Równocześnie usilnie proszę te osoby, które tego nie czynią o uzupełnienie zaległości zgodnie z „Instrukcją Ekonoma Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej dotyczącą opłacania składek członkowskich", która została kiedyś przesłana i znajduje się na stronie: www.tarnow.oaza.pl, w Menu: „Stowarzyszenie Diakonia" – „Aktualności".

Składki członkowskie za rok 2009 przyniosły na dzień 31.12.2009 r. kwotę: 2360 zł, w tym na konto wpłynęło: 1640 zł, zaś osobiście wpłacone zostało 720 zł.

Jak informowałem na naszej stronie internetowej, z tych składek ufundowana została tak potrzebna biblioteczka literatury oazowej oraz witryna do jej przechowywania. Zakupione rzeczy znajdują się w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach, natomiast wszystkie faktury i rachunki w naszym biurze w Tarnowie, gdzie zresztą przechowywana jest cała dokumentacja Stowarzyszenia.

W związku z pytaniami o składki księży, proponuję przyjąć zasadę, iż moderatorzy należący do Stowarzyszenia wpłacają na rzecz Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej roczną składkę w wysokości 60 zł. Wyjaśniam, iż jest ona tylko pozornie niższa od wpłacanej przez inne osoby, ponieważ kapłani należący do Unii zobowiązani są do wspierania jej co roku ofiarą 100 zł.

4. Diakonia Środków Materialnych

Związana z powyższą kwestią jest sprawa stworzenia Diakonii Środków Materialnych w formie dostosowanej do warunków, w jakich działa obecnie Ruch. Diakonia taka mogłaby korzystać z osobowości prawnej Stowarzyszenia w celu pozyskiwania środków materialnych na różne dzieła Ruchu. Działalność tej diakonii obejmowałaby współpracę z samorządami czy kuratorium oświaty, a także przygotowywanie i rozliczanie projektów unijnych oraz poszukiwanie sponsorów. Poddaję tę myśl pod rozwagę szczególnie osobom z zawodu zajmującym się takimi sprawami. Procedury ubiegania się o środki unijne są trudne (zwłaszcza, jeśli chodzi o inwestycje), dlatego konieczna jest współpraca różnych specjalistów – także biegłych w dziedzinie prawa, księgowości, budownictwa, architektury oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego i innych, którzy mają doświadczenie w dziedzinie zdobywania i rozliczania funduszy. Pozyskanie takich środków byłoby dużym wsparciem zwłaszcza dla różnych rekolekcji, kursów czy np. Szkoły Animatora, których program często spełnia kryteria stawiane przez instytucje przyjmujące takie wnioski.

Status prawny, jaki daje stowarzyszenie, jest pewnym znakiem czasu i jako osoby odpowiedzialne za Ruch nie możemy do tej rzeczywistości odwracać się plecami. To szansa, którą trzeba mądrze wykorzystać.

5. Szerzenie świadomości, czym jest Stowarzyszenie

Ważnym zadaniem nas wszystkich jest także ukazywanie Stowarzyszenia jako naturalnego środowiska wszystkich ludzi, którzy swoje powołanie chrześcijańskie do świętości realizują z pomocą reguły „światło-życie".

Jest więc oczywiste, iż należąc do niego musimy przede wszystkim dokonywać nieustannie rachunku sumienia, jakie jest nasze świadectwo?

Czy pociąga ono innych?

Wymaga to najpierw pogłębiania własnej świadomości Ruchu i jego miejsca w Kościele (czytanie literatury i uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych – właściwych swojemu stanowi oraz tych o szerszym zakresie: rejonowych, diecezjalnych, filialnych itd.). Równocześnie powinna iść za tym wierność charyzmatowi wyrażona w znanych nam nie tylko oazowych praktykach religijnych (częsta Komunia święta, czytanie Pisma Świętego, codzienny choćby dziesiątek różańca, Namiot Spotkania i in.).

Nie mniej ważne jest także większe zaangażowanie społeczne Stowarzyszenia – korzystanie z tych wszystkich możliwości, jakie otwiera posiadanie osobowości prawnej. Wzorem mogą być inne, nawet zupełnie świeckie organizacje, które przez swoją działalność nie tylko przyczyniają się do powiększania dobra wspólnego, ale także stają się przez to rozpoznawalne jako miejsca, gdzie człowiek w sposób aktywny może wyrażać swoją postawę służby drugiemu.

Bez zadbania o ten wymiar nasze Stowarzyszenie nie będzie wystarczająco atrakcyjne, tzn. przyciągające dla innych osób, nawet tych wychowanych w Ruchu Światło-Życie. Mimo wieloletniej formacji pójdą ostatecznie realizować swoje talenty tam, gdzie będą wiedzieć chrześcijan odważnie zaangażowanych w przemianę świata w duchu chrześcijańskim, z pomocą współcześnie dostępnych środków.

Moi Drodzy,

Ten krótki list nie wyczerpuje na pewno wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia, które tworzymy, ale mam nadzieję, że pomoże nam lepiej je zrozumieć i zainspiruje do dalszego, wspólnego rozwijania tego dzieła.

Cieszy mnie fakt, że każda nasza Kongregacja Diecezjalna pozwala nam głębiej wejść w rzeczywistość Stowarzyszenia, ale także to, że jest okazją do lepszego poznania się i wzajemnego ubogacenia.

Polecam przedstawione wyżej zagadnienia Waszym rozmowom, także z osobami (jeszcze) nie należącymi do Stowarzyszenia. Nade wszystko powierzam je Waszej modlitwie i życzę, abyśmy ze szczerym zapałem pochodzącym od Ducha Świętego i odwagą nadal realizowali wspólnie to dzieło, w którym uczestniczymy i które jest darem Bożym dla Kościoła i świata.

Łącząc serdeczne pozdrowienia i modlitwę

Ks. Paweł Płatek

Załącznik 1. Dane kontaktowe Moderatorów diakonii specjalistycznych

W wersji drukowanej listu w tym miejscu znajdowała się tabela ze wskazanymi powyżej danymi - z racji historycznych i prawnych tu jej nie publikujemy.

Załącznik 2. Dane kontaktowe członków diakonii jedności

 

W wersji drukowanej listu w tym miejscu znajdowała się tabela ze wskazanymi powyżej danymi - z racji historycznych i prawnych tu jej nie publikujemy.

 

Temat pracy rocznej

Znak roku 2021 236
Słowo Zalozyciela
Slowo Moderatora Generalnego2015
Slowo Moderatora Diecezjalnego
logo synod blue 236
Logo fb EFEZ
Logo fb Stara Plebania

Odważny wiarą

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

NASZE AKCJE

 
Operacja ANDRZEJ - logo
Modlitwa za rekolekcje
Modlitwa za kleryka

Duchowość

Podaruj nam 1%

O dziesięcinie

Prawda + Krzyż + Wyzwolenie

Świadectwo

Oazowe linki

oaza logo dk.oaza.pl kwc.oaza.pl Stowarzyszenie Diakonia inmk.org.pl ukchs.oaza.pl blachnicki.oaza.pl wruchu.oaza.pl radio.oaza.pl fundacja.oaza.pl wydawnictwo-oaza.pl odwaga.oaza.org.pl

GŁÓWNY SERWIS
RUCHU
ŚWIATŁO-ŻYCIE

GAŁĄŹ RODZINNA:

DOMOWY KOŚCIOŁ

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 

STOWARZYSZENIE

„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

INSTYTUT NIEPOKALANEJ
MATKI KOŚCIOŁA
 

 UNIA KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI

STRONA O ZAŁOŻYCIELU

 

„W RUCHU”


 

INTERNETOWE
RADIO FOS-ZOE


FUNDACJA

„ŚWIATŁO-ŻYCIE”


WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE

 

OŚRODEK

„ODWAGA”