10 lat Dzieła Duchowej Adopcji Kleryków – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Oto już 10 lat odkąd zaczęliśmy Dzieło Duchowej Adopcji Kleryków. Rozpoczęliśmy w 2014 roku od zawierzenia Dzieła św. Stanisławowi Kostce, patronowi parafii, w której posługuje Diecezjalna Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej.

Dlatego w tej parafii 15.02.2024 r. o godzinie 18.00 sprawowana będzie Msza święta dziekczynna za całe Dzieło, za wszystkich, którzy przez okres 10 lat modlili się w intencji kleryków oraz nadal się modlą, za alumnów objętych modlitwą, za tych, którzy przyjęli święcenia kapłańskie oraz za tych, którzy z różnych powodów zrezygnowali z formacji seminaryjnej. Również za tych, którzy odeszli do Domu Ojca.

Zachęcamy wszystkich, którzy swoją modlitwą i ofiarą chcą wspierać formację seminaryjną młodych, do włączenia się do wspólnej modlitwy w intencji powołanych i o powołania.

Wiecej informacji o Dziele Duchowej Adopcji Kleryków znajduje się w linku:

10 lat działalności Dzieła Duchowej Adopcji Klerykow/