Diakonie – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Kategoria: Diakonie

Diakonia Jedności

DIECEZJALNA DIAKONIA JEDNOŚCI RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIEDiecezja TarnowskaStatut Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej”, § 8 § 8, pkt 1 a: § 8, pkt 1 b: § 8, pkt 1 e (kadencja 14.08.2021-13.08.2024):

Diakonia Formacji Diakonii

Diakonia Formacji Diakonii Diecezji Tarnowskiej, za podstawowe zadanie postawiła sobie szkolenie animatorów wspólnot parafialnych, rejonowych i wreszcie diecezjalnych oraz doprowadzenie uczestników do pełnej wizji Ruchu Światło-Życie przez przygotowanie ich do…

Diakonia Modlitwy

„Diakonia Modlitwy musi być widziana w powiązaniu z wszystkimi innymi diakoniami, bo bez modlitwy żadne z (…) zadań nie może być realizowane, ale równocześnie diakonia modlitwy ma na uwadze pogłębianie…

Diakonia Życia

Podczas IV Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło – Życie na Jasnej Górze w dniach od 27 lutego do 1 marca 1981r. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powołał do istnienia nową…

Diakonia Liturgiczna

Liturgia jest dziełem samego Chrystusa, Głowy i Ciała. Nasz Arcykapłan celebruje ją nieustannie w liturgii niebieskiej wraz ze Świętą Bożą Rodzicielką, Apostołami, wszystkimi świętymi i wieloma ludźmi, którzy już weszli…

Diakonia Wyzwolenia

CEL: Ruch Światło-Życie uwrażliwia swoich członków na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego…