Uchwały Diecezjalnej Diakonii Jedności – 15.06.2024 – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Uchwały Diecezjalnej Diakonii Jedności – 15.06.2024

Uchwały Diecezjalnej Diakonii Jedności

Z dnia 15 czerwca 2024

Uchwała nr 1

W związku z zakończeniem 15 sierpnia 2024 kadencji trojga członków Diecezjalnej Diakonii Jedności wybranych przez Diecezjalną Kongregację Odpowiedzialnych uchwała zwołuje się na dzień 31 sierpnia 2024 Diecezjalną Kongregację Odpowiedzialnych celem wyboru przedstawicieli do Diecezjalnej Diakonii Jedności (§ 8, ust.1, lit. e).

Uchwała nr 2

Diecezjalna Diakonii Jedności zgodnie z § 8, ust.1, lit. e ustala liczbę osób wybieranych członków Diecezjalnej Diakonii Jedności na trzy.

Uchwała nr 3

Diecezjalna Diakonia Jedności na podstawie § 9, ust.3 postanawia, że w Diecezjalnej Kongregacji Odpowiedzialnych mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia Diakonia Ruch Światło-Życie z diecezji tarnowskiej, którzy do dnia 21 sierpnia potwierdzą swój udział. Ustala się minimalną liczbę osób uprawnionych do uczestnictwa w Diecezjalnej Kongregacji Odpowiedzialnych na 60 (kworum będzie wynosić 30).

W spotkaniu Diecezjalnej Diakonii Jedności uczestniczyli:
Ks. Dominik Mikulski – Moderator Diecezjalny
P. Krzysztof Olchawa – Para Diecezjalna Domowego Kościoła
Ks. Mateusz Nowak – Moderato Diecezjalny Domowego Kościoła
P. Renata Gębala – ekonom diecezjalny Diakonii, przedstawicielka instytutów i stowarzyszeń
Ks. Jan Mikulski – Moderator Diakonii Ewangelizacji
Jerzy Szklarz- Odpowiedzialny za Diakonię Wyzwolenia
Anna Pączek – Odpowiedzialna za Diakonię Formacji Diakonii
Iwona i Andrzej Barnach – Odpowiedzialni za Diakonię Liturgiczną
Łucja Pączek – Odpowiedzialna za Diakonię Muzyczną
Piotr Milówka – Odpowiedzialny za Diakonię Modlitwy
Renata Zagrodzka – członek DDJ z wyboru Diecezjalnej Kongregacji Diakonii