Diakonia Środków Materialnych – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Informacje o Stowarzyszeniu Diakonia

W 2000 roku Konferencja Episkopatu Polski erygowała Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. To kościelne zatwierdzenie Stowarzyszenia można śmiało określić mianem „pieczęci Kościoła” dla charyzmatu naszego Ruchu. Od 2000 roku Stowarzyszenie „Diakonia” jest dla nas znakiem aprobaty Pasterzy polskiego Kościoła dla naszego Ruchu. Od 2008 roku istnieje sekcja diecezjalna tego Stowarzyszenia pod nazwą „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej”.

Powołanie przez ks. bp Wiktora Skworca sekcji diecezjalnej Stowarzyszenia jest nie tylko pieczęcią charyzmatu Ruchu, ale także dużą pomocą w zakresie spraw materialnych. Cele Ruchu Światło-Życie i Stowarzyszenia „Diakonia” są te same. Inny jest natomiast ich status prawny i wynikające z tego możliwości działania.

Ruchy stanowią w Kościele inną rzeczywistość niż stowarzyszenia. Ruchy są zrzeszeniami nieformalnymi, charyzmatycznymi, rozwijającymi się oddolnie. Kodeks prawa kanonicznego nic na temat ruchów nie mówi – nie dlatego, że Kościół ruchy uznaje za mniej ważne od stowarzyszeń, ale dlatego, że ruchy ze swej natury nie poddają się regulacjom prawnym – ich spontaniczny charakter nie daje się opisać są pomocą przepisów.

Natomiast Stowarzyszenia, jako struktury bardziej sformalizowane, funkcjonują w prawie kościelnym i świeckim. Stowarzyszenie „Diakonia” podejmuje działania zarówno w ramach samego Ruchu – „ad intra” – jest służebne wobec całego Ruchu, ma go wzmacniać i wspomagać jego działalność, jak i na zewnątrz – „ad extra” – wspomaga Ruch w realizacji nowych dzieł, reprezentuje Ruch wobec prawnych podmiotów kościelnych i cywilnych. Stowarzyszenie „Diakonia” posiada osobowość prawną i może pozyskiwać środki materialne na różne dzieła Ruchu. W zakresie spraw materialnych Stowarzyszenie jest narzędziem pomocniczym w stosunku do Ruchu.

Źródła finansowania Stowarzyszenia Diakonia

Statut sekcji diecezjalnej Stowarzyszenia w § 12 p. 3. określa dochody Diakonii. Są nimi w szczególności: darowizny, spadki i zapisy, publiczne zbiórki, dotacje, odsetki bankowe, dochody z majątku.

Jak dziś można wesprzeć materialnie Stowarzyszenie „Diakonia”, a przez to Ruch Światło-Życie?
Można to uczynić przekazując na rzecz Stowarzyszenia:

  1. darowiznę pieniężną lub rzeczową
  2. spadek lub zapis
  3. 1% podatku

Darowizny

Darowizny pieniężne na rzecz Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej” można wpłacać na konto:

BANK PEKAO S.A. I O. W TARNOWIE
96 1240 1910 1111 0010 2358 4568

Przekazaną darowiznę na cele kultu religijnego można odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym PIT. Dotyczy to także firm opodatkowanych ryczałtem i składających roczne zeznanie PIT-28. Z odliczenia darowizny nie mogą skorzystać osoby składające zeznanie roczne PIT-36L, czyli opodatkowane podatkiem liniowym.

Odpowiedzialna za Diakonię Środków Materialnych
Renata Gębala
e-mail: renata.gebala@op.pl
tel. 602-657-230