Diakonia Ewangelizacji – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

W lipcu 2007 r. Biskup Tarnowski Wiktor Skworc mianował ks. Jana Mikulskiego Diecezjalnym Moderatorem Diakonii Ewangelizacji. Ks. Biskup pragnie, aby w każdej parafii Diecezji Tarnowskiej odbyły się w najbliższym czasie rekolekcje ewangelizacyjne. Mogą one się odbywać w ramach rekolekcji organizowanych w Adwencie oraz w okresie W. Postu. Mogą one być organizowane w innym czasie w ramach nabożeństw ewangelizacyjnych przez kolejne dni (może ich być cztery bądź sześć, w zależności od programu rekolekcji). Mogą to być wreszcie rekolekcje ewangelizacyjne organizowane w różnym czasie od piątku do niedzieli, z wykorzystaniem miejscowej szkoły bądź internatu.

Tego typu rekolekcje mają najbardziej intensywny charakter. Zajęcia rekolekcyjne trwają w piątek od g. 18.00 do 22.00, w sobotę przez cały dzień i w niedzielę od rana do godzin popołudniowych. Podczas tego typu rekolekcji przewidziana jest praca w małych grupach oraz posiłki w sobotę i w niedzielę. Z tego względu potrzebne są pomieszczenia szkolne. Najważniejszym ogniwem tego dzieła ewangelizacji jest odpowiednia diakonia, która przygotowuje rekolekcje najpierw na modlitwie, a potem podejmuje różne działania organizacyjne, aby wreszcie podczas rekolekcji posługiwać w różnych diakoniach: modlitwy, świadectwa, liturgicznej, muzycznej, ładu, słowa, deuterokatechummenatu i gospodarczej. Jak widać dzieło ewangelizacji potrzebuje wielu osób oddanych sprawie Bożej, dobrze przygotowanych przez przeżycie rekolekcji oazowych i gotowych do wytrwałej służby w dziele ewangelizacji.

Zapraszam do tworzenia zespołów ewangelizacyjnych w różnych rejonach naszej diecezji. Zapraszam do uczestnictwa w ewangelizacyjnych oazach modlitwy, które są organizowane w ciągu roku w Diecezjalnym Centrum Diakonii Ewangelizacji w Szczawnicy.
Zapraszam do kontaktu z Moderatorem Diecezjanym Diakonii Ewangelizacji, jak również do uczestnictwa w rekolekcjach specjalistycznych, organizowanych przez Centralną Diakonię Ewangelizacji. Przed nami wielkie i ważne zadanie. Bóg potrzebuje nas w dziele ewangelizacji.