Diakonia Życia – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Podczas IV Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło – Życie na Jasnej Górze w dniach od 27 lutego do 1 marca 1981r. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powołał do istnienia nową diakonię, wyrosłą z IX drogowskazu Nowego Człowieka i nazwał ją diakonią obrony życia.

Jednak już rok później znajdujemy w dokumentach określenie Diakonia Życia, czyli służba życiu w szerokim tego słowa znaczeniu.

Inspiracją do tak rozumianej posługi były słowa Ojca św. Jana Pawła II z 1978r. „Oddajcie się w służbę życia, a nie śmierci. Czynienie zamachu na nienarodzone życie na jakimkolwiek etapie poczęcia jest podkopywaniem całości porządku moralnego stojącego na straży ludzkiego dobra. Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony praw i ludzkiej godności. Miłujcie życie, życie własne i innych. Oddajcie się w służbę życia – to słowa przewodnie naszej modlitwy i działania”.