Zaproszenie na spotkanie formacyjne diakonii liturgicznej – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Diakonia Liturgiczna Diecezji Tarnowskiej zaprasza wszystkich na pierwsze spotkanie. Zapraszamy tych, którzy chcą włączyć się w formację i dzielić się z innymi ukochaniem liturgii. Spotkanie odbędzie się w Tarnowie – Mościcach dnia 14 października 2023 r.

Plan spotkania
10:00 – zawiązanie wspólnoty
10:30 – Wprowadzenie
10:40 – Liturgia w Kościele
– Uświęcenie czasu
– Liturgia sakramentów
11:10 – Sakramenty w życiu codziennym
11:45 – Przygotowanie do Eucharystii
12:15 – Celebracja Eucharystyczna
13:15 – Agapa – czym chata …

Zapraszamy serdecznie
Ks. Sylwester Brzeźny
Iwona i Andrzej Bernach

Informacje Praktyczne
Zgłoszenia telefonicznie lub SMS na numer: 606 512 655.
Potwierdzenie na adres: diakonialiturgicznadt@gmail.com
Prosimy o informację czy chcecie spotkać się na obiedzie po Eucharystii – aby wiadomo było, ile posiłków przygotować.