Oazy wakacyjne 2024 – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Rozpoczynamy dziś zapisy na oazy wakacyjne!

Zapraszamy na młodzieżowe rekolekcje, które będą miały miejsce w ciągu nadchodzących wakacji. Wszelkie informacje, jak również instrukcja jak zapisać się na wyjazd, znajdują się poniżej, a tu udostępniamy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rekolekcje będą się odbywać w czasie 3 turnusów:

 1. Turnus I Oaza Dzieci Bożych (po III, IV, V kl. szkoły podstawowej): 30.06. – 08.07.2024 RYGLICE – Zapisy zakończone
 2. Turnus II
  • Oaza Dzieci Bożych (po III, IV, V kl. szkoły podstawowej): 15.07. – 26.07.2024 RYGLICE
  • Oaza Nowej Drogi III ° (po VII kl. szkoły podstawowej): 16.07. – 01.08.2024 CZCHÓW
  • Oaza Nowego Życia I ° (po I kl. szkoły średniej): 16.07. – 01.08.2024 CZERMNA
 3. Turnus III
  • Oaza Nowe Drogi I ° (po VI kl. szkoły podstawowej): 03.08. – 19.08.2024 PRZYSZOWA – zmiana miejsca
  • Oaza Nowego Życia 0 ° (po VIII kl. szkoły podstawowej): 03.08. – 19.08.2024 CZCHÓW

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA OAZĘ WAKACYJNĄ ?
KROK 1.
Należy wybrać konkretne rekolekcje wakacyjne.
KROK 2.
Należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
KROK 3.
Należy pobrać, wydrukować i wypełnić KARTĘ UCZESTNIKA.
Pobraną KARTĘ UCZESTNIKA prosimy wydrukować dwustronnie na jednej kartce A4 oraz
wypełnić część: II INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU, łącznie z
wpisaniem daty i podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
Następnie należy przesłać KARTĘ UCZESTNIKA lub dostarczyć ją osobiście na adres (do
tygodnia od wysłania formularza):
Centrum Ruchu Światło-Życie DT EFEZ
ul. Ks. F. Koleboka 3
32-860 Czchów

KROK 4.
Należy wpłacić przelewem zaliczkę na konto (do tygodnia od wysłania formularza):
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej
ul. Piłsudskiego 6
33-100 Tarnów
Nr rachunku: 96 1240 1910 1111 0010 2358 4568

Koszt pobytu wynosi:

 • oaza 15-dniowa (+ dzień przyjazdu i odjazdu): 1 400 zł
  po zgłoszeniu wpłacamy zaliczkę w wysokości 500 zł
 • oaza 10-dniowa (+ dzień przyjazdu i odjazdu): 1 000 zł
  po zgłoszeniu wpłacamy zaliczkę w wysokości 350 zł
 • oaza 7-dniowa (+ dzień przyjazdu i odjazdu): 800 zł
  po zgłoszeniu wpłacamy zaliczkę w wysokości 300 zł
  W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika oazy oraz wybrany
  termin i miejscowość oazy wakacyjnej. Zgłoszenie uczestnika zostaje przyjęte po
  dokonaniu wpłaty zaliczki, która jest bezzwrotna. Pozostałą kwotę należy wpłacić w
  dniu przyjazdu na oazę.

KROK 5.
Należy zapoznać się REGULAMINEM OAZ WAKACYJNYCH.
W pierwszeństwie na oazy wakacyjne przez nas organizowane zapisywane są osoby z
diecezji tarnowskiej. Chętnych z innych diecezji prosimy o kontakt telefoniczny.
Zapisy na oazy wakacyjne trwają do :
01.06.2024 – ODB (30.06. – 08.07.2024)
22.06.2024 – ODB (15.07. – 26.07.2024), OND I°, OND III°, ONŻ 0°, ONŻ I°
Informacji można zasięgnąć telefonicznie pod numerem telefonu: 603 605 883.