WAŻNE – zmiana miejsca Mszy św. rozesłania oaz – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Z przyczyn niezależnych nastąpi zmiana miejsca Mszy św. rozesłania oaz. Eucharystia będzie sprawowana w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w IWKOWEJ, a nie jak dotąd podawaliśmy w Czchowie. Godzina pozostaje 11:00. Po Mszy świętej poczęstunek w domu parafialnym w Iwkowej. Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności o godzinie 9:00 w Czchowie, tak jak planowano.