Centralna Oaza Matka – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

W dniach 17-20 maja delegacja naszej diecezji uczestniczyła w Centralnej Oazie Matce w Centrum Ruchu w Krościenku nad Dunajcem. Mieszkając na Starej Plebanii w Szczawnicy uczestniczyliśmy w wydarzeniach COMu.

Ważnym momentem dla Ruchu naszej diecezji były sobotnie nieszpory połączone z błgosławieństwem członków Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie – z naszej wspólnoty przyjęła je Łucja Pączek. Symbolem bycia w Stowarzyszeniu jest świeca.

Podczas niedzielnej jutrzni swoje błogosławieństwo otrzymywali animatorzy, a wśród nich Aleksandra Pikul z naszej diecezji. Znakiem animatora jest krzyż, który wręcza Moderator Generalny.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego podczas Mszy św. zostały odpalone od paschału i wręczone przedstawicielom diecezji świece oaz wielkich – symbol jedności i łączności oaz z Centrum Ruchu Światło-Życie.

Centralną Oazę Matkę zakończyło Kolegium Moderatorów w poniedziałek, święto Maryi – Matki Kościoła, w którym uczestniczył ks. Dominik Mikulski

COM był czasem spotkania, integracji ale przede wszystkim modlitwy, szczególnie o wylanie Ducha Świętego, aby w czasie oaz tworzył z nas wspólnoty żywe, oraz pomagał rozumieć i realizować tegoroczne hasło „Powołani do misji„.