Triduum Paschalne w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Tegoroczne Triduum Paschalne dane nam było przeżywać w formie rekolekcyjnej w Ciężkowicach. Wraz z nami wzięło w nim udział ponad 100 osób: 22 małżeństwa należące do Domowego Kościoła z 60 dzieci oraz 2 animatorki młodzieżowe Ruchu Światło- Życie (Teresa i Wiktoria). Uczestnicy przyjechali z różnych diecezji: gliwickiej, łódzkiej, rzeszowskiej, sandomierskiej, warszawskiej, warszawsko- praskiej i oczywiście tarnowskiej. Opieką duchową otaczali nas księża: Sylwester Brzeźny i Krzysztof Fejkiel, dzięki którym poszczególne tajemnice paschalne stawały się dla nas bardziej czytelne, nawet jeśli łączyły się z pewnymi paradoksami. Za służbę liturgiczną odpowiedzialny był ceremoniarz Wojtek. Misteria Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną uświetniła diakonia muzyczna w składzie: Lidia i Piotr, Izabela i Jacek oraz Maria i Tomasz. Sporą gromadką dzieci opiekowali się Katarzyna i Grzegorz, a w tym trudnym zadaniu wspomagała ich młodzież: Kasia, Julia, Kasia, Marysia i Grzegorz. Triduum Paschalne wraz z Rodzinami Domowego Kościoła i młodzieżą przeżywali również mieszkańcy Domu Rekolekcyjnego. Dzięki wielkiej pracy sióstr służebniczek dębickich- Terezity, Ewy i Serwacji- dbających tak o wystrój domu, jak i o smaczne posiłki mogliśmy w głębokim skupieniu celebrować tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Magdalena i Wojciech Szerszeniowie