Akt zawierzenia Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej Bożemu Miłosierdziu – Ruch Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej

Zapraszamy do odnowienia Aktu zawierzenia i odmawiania go na zakończenie Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Tekst jest parafrazą słów Ojca świętego Jana Pawła II, wypowiedzianych 17 sierpnia 2002 r. w Krakowie-Łagiewnikach. Zawierzenia Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej dokonał Biskup Tarnowski Wiktor Skworc na zakończenie uroczystej Eucharystii o północy, podczas czuwania Ruchu naszej diecezji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 30/31 maja 2003 r.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej.

Zawierzamy dzieci, młodzież, rodziny i wszystkich, którzy szli lub nadal idą drogą formacji oazowej.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz słabość, przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim członkom Ruchu Światło-Życie naszej diecezji doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Amen.

.